Actievoorwaarden Kruidvat Nederland

1 Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Procter & Gamble Nederland B.V. gevestigd aan de Weena 505, te Rotterdam (hierna: ‘P&G’) in samenwerking met Kruidvat georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website www.kruidvat.nl/xxlgillette.

1.2 P&G heeft Touch Promotions B.V., gevestigd op de Escudostraat 2, 292 XV te Barendrecht (hierna “Touch”) ingeschakeld voor de uitvoering van de actie.

1.3 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.4 Deze actie begint op 10 juli 2023 00:00 uur en eindigt op 23 juli 2023 23:59 uur (hierna: “de Actieperiode”). U kunt de in de Actieperiode ontvangen activatiecode gebruiken t/m 6 augustus 2023 23:59 uur.

1.5 P&G is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende Actieperiode te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Kruidvat, P&G en/of Touch daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden zijn jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie zal bekend gemaakt worden op www.kruidvat.nl/xxlgillette.

1.6 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is P&G gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.7 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij.

1.8 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze Actie en worden na afloop van deze Actie verwijderd (zie ook 3.11).

2 De Actie

2.1 Ga naar de Kruidvat winkel of www.kruidvat.nl. U krijgt bij aanschaf van een Gillette XXL voordeelpak mesjes (Mach 3 25 stuks, Fusion 20 stuks, Proglide 16 stuks, GilletteLabs 2x 9 stuks en/of 2x Venus Smooth 2x 12 stuks) een activatiecode. De deelnemende producten staan duidelijk aangegeven, zowel online als in de offline winkels.

2.2 Indien de besteding geschiedt in een offline winkel van Kruidvat ontvangt u een tweede kassabon met daarop de unieke activatiecode. Indien de besteding geschiedt in de online winkel van Kruidvat ontvangt u een e-mail met daarin de unieke activatiecode.

2.3 Heeft u geen tweede kassabon of e-mail met een activatiecode ontvangen, maak hiervan dan melding bij de klantenservice van Kruidvat. Doe deze melding voor 23 juli 2023 23:59 uur. Na deze datum kunnen geen nieuwe meldingen meer in behandeling worden genomen. Voor de activatiecodes geldt op=op.

2.4 De activatiecodes kunnen alleen worden geactiveerd via www.kruidvat.nl/xxlgillette. Deze pagina linkt door naar gillette.touchtickets.nl/kvnl. Vul uw activatiecode en de benodigde gegevens in en vraag uw JBL WAVE 100 draadloze oordopjes (kleur zwart, blauw of wit) of de Tefal kledingstomer Access Steam First DT6131 aan. Deze wordt gratis thuisbezorgd. Voor de JBL WAVE 100 draadloze oordopjes (kleur zwart, blauw of wit) geldt op=op.

2.5 Als 1 premium op is, ontvangt u automatisch de andere.

3 Voorwaarden

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.

3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

3.3 Aan deelname aan deze Actie zijn geen kosten verbonden behalve de aankoop van de in artikel 2.1 genoemde deelnemende actieproducten.

3.4 Elke natuurlijke persoon kan slechts éénmaal deelnemen aan deze Actie.

3.5 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

3.6 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen hebben recht op de gratis JBL WAVE 100 draadloze oordopjes of een Tefal Kledingstomer Access Steam First DT6131.

3.7 P&G is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

3.8 U bent verplicht uw aankoopbewijs te bewaren tot het einde van de Actie.

3.9 P&G en/of Touch zijn te allen tijde gerechtigd uw aankoopbewijs op te vragen om uw aankoop te controleren. Dit kan gebeuren bij vermoeden van fraude of puur steekproefsgewijs. Kunt u dit aankoopbewijs niet overleggen, dan wordt u automatisch uitgesloten van deelname en ontvangt u de JBL WAVE 100 draadloze oordopjes of de Tefal Kledingstomer Access Steam First DT6131 niet.

3.10 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een correct e-mailadres. Op dit e-mailadres ontvangt de deelnemer zijn bevestiging. P&G is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van deze e-mail en het daardoor al dan niet ontvangen van de JBL WAVE 100 draadloze oordopjes of de Tefal Kledingstomer Access Steam First DT6131. Heeft u na de aanvraag geen bevestiging ontvangen? Doe hier dan melding van binnen de Actieperiode (dus voor 6 augustus 2023 23:59 uur) via de contactpagina op gillette.touchtickets.nl/kvnl.

3.11 P&G, als organisator van deze Actie, en Touch, als uitvoerder van de Actie en beheerder van de website gillette.touchtickets.nl/kvnl , zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor uw persoonsgegevens. Touch zal de persoonsgegevens die u met haar deelt verwerken voor de uitvoering van de Actie en in lijn met haar privacybeleid. Touch zal uw gegevens niet meedelen aan derde partijen en zal uw gegevens onmiddellijk na de Actieperiode verwijderen. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die Touch over u heeft, uitoefenen door contact op te nemen met Touch via privacy@touchpromotions.nl. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u het privacybeleid van P&G consulteren op www.pg.com en kunt u het privacybeleid van Touch consulteren op gillette.touchtickets.nl/kvnl.

4 Actie producten

4.1 Indien u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een JBL WAVE 100 draadloze oordopjes of de Tefal Kledingstomer Access Steam First DT6131. De afzender van het pakket is Touch.

4.2 Per huisadres kunt u maximaal twee aanvragen doen. De draadloze oordopjes wordt alleen naar bestaande adressen en bestaande huisnummers gestuurd.

4.3 De JBL WAVE 100 draadloze oordopjes zijn beschikbaar in drie (3) kleuren zolang de voorraad strekt: zwart, blauw en ivoor. Deze is niet meer te ruilen voor een andere kleur.

4.4. Als 1 premium op is, ontvangt u automatisch de andere.

4.5 De activatiecodes kunnen alleen geactiveerd worden op www.kruidvat.nl/xxlgillette.

4.6 Na activatie kunt u de JBL WAVE 100 draadloze oordopjes of de Tefal Kledingstomer Access Steam First DT6131aanvragen. Deze wordt gratis naar het door u opgegeven huisadres verzonden. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het correcte huisadres.

4.7 P&G noch Touch zijn verantwoordelijk voor het niet ontvangen van e-mails betreffende uw pakket. Let er ook op dat e-mails in uw spamfolder terecht kunnen komen.

4.8 De aanvraag is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De JBL draadloze oordopjes of Tefal kledingstomer is niet inwisselbaar voor geld of voor andere producten van P&G. Bij weigering of niet aanvaarding van de JBL draadloze oordopjes of Tefal kledingstomer of de aan de Actie verbonden voorwaarden zullen de draadloze oordopjes niet worden verstuurd.

4.9 Gebruik van de door P&G ter beschikking gestelde JBL draadloze oordopjes of de Tefal kledingstomer is voor rekening en risico van de deelnemer. P&G noch Touch kan aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze actie dan wel voor gebruik van de draadloze oordopjes door de deelnemer. P&G noch Touch is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit het gebruik van deze actie.

5 Klachten en defecten

5.2 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend via het contactformulier op gillette.touchtickets.nl/kvnl.

5.3 Indien u een defect product ontvangt kunt u deze verzenden via de procedure zoals vermeld op gillette.touchtickets.nl/kvnl.